Pazarlama, bir malın, ürünün, biz hizmetin veya bunun gibi satılabilir nesnelerin satışını artırmak piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme gibi etkinliklerin tümüdür.

Dijital pazarlama ise bu eylemin dijital ortamlarda gerçekleşmesine denir.  Günümüzün yeni pazarlama yöntemi olarak dijital pazarlama gazete, dergi, radyo, TV ve fiziksel panolar gibi geleneksel medyanın aksine sosyal medya vb. kanallar yoluyla hedef kitleye ulaşmaktadır.

Biz Impresscode olarak hizmetinizi dijital ortamda en iyi şekilde temsil eder, pazarlama stratejisi oluşturur ve toplam cironuzu artırırız.

Hakkımızda

Impresscode olarak 15 yıldan beri yazılım ve elektronik üzerinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere işlerimizi yürüterek tecrübe kazanmaya devam ediyor, bu hususta liderlik yarışında durmadan ilerliyoruz.